Vriend worden

Vriend van Philips’Toneel

Bent u een toneelliefhebber ‘pur sang’ met een groot hart voor kunst en cultuur?
Bent u enthousiast over de toneelvoorstellingen van Philips’Toneel?

U kunt als vaste bezoeker van onze producties, onze toneelvereniging ondersteunen om ook de komende jaren mooie producties te maken. Dat doet u door Vriend te worden van Philips’Toneel. Als Vriend draagt u onze vereniging een warm hart toe. Uw bijdrage is ter ondersteuning van de vaste kosten van onze vereniging waaronder regiekosten, auteursrechten, kosten voor decor, belichting, geluid, kleding, grime en website.

U kunt kiezen uit een van onderstaande vriendenpakketten:

Figurant    Koor  Tritagonist Deuteragonist  Antagonist  Protagonist
Uitnodiging voorstellingen  X X X  X  X  X
 Toegangskaarten¹  1 2 2  4  8  20
 VIP gereserveerde plaatsen  X  X  X  X  X
 Koffie/thee voor aanvang voorstelling en extra consumptie X X X  X  X
 Vermelding in programmaboekje²  X  X  X  X
 Vermelding website²  X  X
 Bijwonen repetitie met toelichting regisseur  X
 Vermelding op sponsorplakkaat²  X
 Uw donatie per jaar  € 25,= € 50,=  € 100,=   € 250,=  € 500,=  € 1.000,=

¹ per jaar
² als u hier geen prijs op stelt, kunt u dat aangeven

Wilt u Vriend van Philips’Toneel worden, vul dan dit formulier in.
U krijgt dan z.s.m. een factuur toegezonden om het vriendenbedrag te kunnen overmaken.

Het lidmaatschap als Vriend loopt per kalenderjaar. Tenzij opgezegd vóór 1 januari wordt het lidmaatschap als Vriend van onze vereniging automatisch verlengd.

Alvast heel hartelijk dank voor uw ondersteuning en met  vriendelijke groet,

Marcel Grooten,
Voorzitter

Hartelijk welkom!