Jan Bekkering

 In memoriam door Leo van Batenburg

Jan Bekkering werd in de beginjaren van Philips Toneel lid. Al heel snel bleek hij trouw, betrokken, actief en met een warme belangstelling voor het amateurtoneel in brede zin.

Jan speelde vaak heel verschillende rollen op prachtige wijze. Hij was actief bij organisatie, decorbouw en vooral geïnteresseerd in licht en geluid. Hij was in die tijd dan ook een verwoed radiozendamateur. Zijn creaties met geluidsbanden (!) en de effecten die hij daarmee kon bereiken waren soms verbluffend. Jan was verliefd op alle facetten van het ’toneelgebeuren’.

Echt verliefd werd Jan binnen de vereniging op Sylvia Heinze; een eveneens  enthousiaste en verdienstelijk spelende actrice. Met haar deelde hij zijn verdere leven. Zelfs toen Jan nagenoeg blind was geworden, was hij nog op de planken te vinden in mooi neergezette rollen. Persoonlijk had ik het voorrecht met Jan en Sylvia een aantal keren te mogen spelen. Ik kijk er met genoegen en trots op terug.

Helaas werd zijn gezichtsvermogen steeds minder en een groot deel van zijn leven moest hij vanwege gehele blindheid,  varen op het kompas van Sylvia.

Het Philipstoneel is terecht trots dat het Jan Bekkering tot haar leden mocht rekenen. In onze bescheiden foyer zal een foto van Jan zeker een plaatsje krijgen.

Jan, dank je wel en rust in vrede!

Sylvia wensen we graag sterkte in haar verdere weg zonder Jan.

 

Jan Bekkering
Jan Bekkering (links) als arbeider samen met Jaap Edens als directeur in de eenakter ‘Moeilijkheden in de fabriek’ van Harold Pinter. Opvoering mei 1970 in POC (Philips OntspanningsCentrum).

 

 

Hartelijk welkom!