Geen repetities in het PhilTon Theater

Beste Toneelvrienden,

Gelukkig hebben we een aantal maanden in de zomer en enkele weken dit najaar onze passie weer mogen bedrijven. Vanaf 15 december zijn we in lockdown. Alle repetities en samenkomsten op de Lindenlaan 1B zijn daarmee afgelast. Telkens na een nieuwe berichtgeving vanuit de overheid bekijken we weer op welke manier we de draad weer op kunnen pakken. In de tussentijd zijn digitale bijeenkomsten gelukkig wél mogelijk.

Hartelijke groet,

Marcel Grooten
Voorzitter Philips’Toneel