Geen repetities t/m 19 januari

Beste Toneelvrienden,

Gelukkig hebben we een aantal maanden in de zomer en enkele weken dit najaar onze passie weer mogen bedrijven maar nu is het duidelijk dat we tot en met dinsdag 19 januari weer een pas op de plaats moeten maken.

Alle repetities en samenkomsten op de Lindenlaan 1B lassen we dus af. Na de berichtgeving vanuit de overheid in januari bekijken we weer op welke manier we de draad weer op kunnen pakken.

Hartelijke groet,

Marcel Grooten
Voorzitter Philips’Toneel