Intern nieuws

“Schone Schijn en BBQ”
Het toneelseizoen wordt ook dit jaar weer afgesloten met de “Schone Schijn” en een BBQ. En wel op 7 juli a.s. We beginnen rond 13.00 uur, waarna om 16.00 uur borrel met daarna de BBQ.
Graag even laten weten als je niet kunt komen (penningmeester@philipstoneel.nl).

Groeten Carin